29 June 2015

Lyrics Of "Khasi Tingya" From Movie - Gumshuda (2010)

Khasi Tingya
Khasi Tingya
Lyrics Of Khasi Tingya From Movie - Gumshuda (2010): A song sung by Dohar & music composed by Bikram Ghosh.

Singer: Dohar
Music: Bikram Ghosh
Lyrics: Rakesh Tripathi
Star Cast: Rajat Kapoor, Victor Banerjee, Priyanshu Chatterjee, Simone Singh, Raj Zutshi, N. Viswanathan, Rachna Shah.
Lyrics of "Khasi Tingya"


ahai klimnoe khasi tingya
ahai klimnoe khasi tingya
kilmsa savay kilm thungya
kilmsa savay kilm thungya
ahai klimnoe khasi tingya
kakhe khana yahi hitka
samnae hai tu
bathin moya yakhi sangh

kakhe khana yahi hitka
samnae hai tu
bathin moya yakhi sangh

ahai klimnoe khasi tingya
kilmsa savay kilm thungya
kilmsa savay kilm thungya
ahai klimnoe khasi tingya

kakhe khana yahi hitka
samnae hai tu
bathin moya yakhi sangh
ahai klimnoe

ahai klimnoe khasi tingya
ratan mohe kisangu tanhak
veu teu tsai sanga
ratan mohe kisangu tanhak
veu teu tsai sanga
ratan mohe kisangu tanhak
veu teu tsai sanga

khasi tingya
ahai klimnoe khasi tingya
kilmsa savay kilm thungya
kilmsa savay kilm thungya
ahai klimnoe khasi tingya

No comments:

Post a Comment